FANDOM


Human

Ljudsko biće u uvodnom delu.

Ljudi su rasa u igri Undertale. Žive na površinskom svetu, iznad prepreke na planini Ebot. Jedini ljudi viđeni u igri su prvo dete i protagonista.

Opšti pregled Edit

Ljudi su živeli na površini još od kada su pobedili u ratu. Od tada, osam ljudi palo je u podzemni svet: prvo dete, protagonista i šest ljudi čije su DUŠE sakupljene. Čudovišta posmatraju ljude (kao celinu) zlobno, još od trenutka kada je Azgor naredio da svaki čovek koji padne u Podzemlje treba da bude ubijen, iako većina čudovišta ne zna kako tačno čovek izgleda. Kraljevska straža ima zadatak da nađe ljude u Podzemlju i da ih istrebi.

Ljudi direktno imaju uticaja na društvo čudovišta. Smeće koje ostaje od proizvoda koji koriste ljudi završava u deponiji u Vodopadima. Ono je izvor razvitka tehnologije i medija čudovišta. Na primer, anime i mange predstavljaju zanimaciju čudovištima, kao što je i izmenilo perspektivu čudovišta prema ljudima; na primer, Indina veruje da su anime ljudska istorija. Štaviše, i ljudska kultura ima uticaja, kao što je na primer, Metaton rešio da MTT Hotel liči na one koje imaju ljudi [1].

Fiziologija Edit

Tela ljudi sastoje se od fizičke materije, suprotno od čudovišta čija tela sadrže više magije[2][3]. Zbog ovoga, DUŠA jednog čoveka nije toliko vezana za svog domaćina, pa stoga može da preživi njegovu smrt i da opstane van njegovog tela. Zbog fizičke materije od koje se sastoje, ljudi takođe nose veću koncentraciju upornosti od čudovišta.[4]

Reference Edit

  1. "Takođe, svaki put kad nešto hoćemo da poboljšamo, on negoduje i kaže "ne rade to tako na površini." Oh! Pa da! Ljudi uvek jedu hamburgere od ŠLjOKICA I LEPKA." - Burgerlone
  2. "Dok se čudovišta sastoje od magije, ljudi se većinom sastoje od vode. Sa svojim fizičkim formama, ljudi su mnogo jači od nas." - Knjiga u Snoudinskoj biblioteci
  3. "Pošto su od magije, tela čudovišta vezana su za njihove DUŠE. Ako čudovište ne želi da se bori, oslabiće mu odbrana. I što naši protivnici imaju zlobnije želje, više će nas njihovi napadi oslabiti. Stoga, ako biće moćne DUŠE krene da ubija... Hm, hajde da ovde završimo poglavlje..." - Knjiga u Snoudinskoj biblioteci
  4. "Vidiš, za razliku od ljudskih tela, tela čudovišta nemaju dovoljno... Fizičke materije da čuvaju tu količinu "upornosti." Tela su počela da im se tope i da gube izgled. Ubrzo, svi ispitanici stopili su se u... ono." - Alfina, Istinita laboratorija
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.